اخبار هزارو

Api هزارو: تلاش برای دنیایی بازتر

راهنمای پادکستر

چرا آمار پادکست مهم است و از کجا آمار بگیریم؟

اخبار هزارو

در هزارومگ درباره‌ی پادکست‌هایی که میشنوید، بنویسید(بازنشر)

راهنمای پادکستر

۷ نکته برای نوشتن یک یادداشت پادکست (Show notes) موثر

راهنمای پادکستر

داستان موفقیت ۷ پادکستر مستقل که به شما انگیزه خواهد داد

راهنمای اسپانسر

راهنمای تبلیغات روی پادکست(۵): بهبود نتایج یک کمپین پادکستی

راهنمای اسپانسر

راهنمای تبلیغات روی پادکست (۴): چگونه کمپین پادکستی خود را رصد کنید؟

راهنمای اسپانسر

راهنمای تبلیغات روی پادکست(۳): طراحی یک کمپین پادکستی موثر بخش دوم

راهنمای اسپانسر

راهنمای تبلیغات روی پادکست(۲): طراحی یک کمپین پادکست بخش اول

راهنمای اسپانسر

راهنمای تبلیغات روی پادکست (۱): آیا تبلیغات روی پادکست کار میکند؟